GBT SGK Sinh lớp 9

Bài 66: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo) – Sinh lớp 9

Hướng dẫn giải chi tiết các bài tập trong sách giáo khoa 9 trang 196,197 Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 66.1. Bảng 66.1. Các cơ chế của hiện tượng di truyền Cơ sở vật chất Cơ chế Hiện tượng Cấp phân tử: ADN     Cấp tế bào: NST       …

Bài 66: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo) – Sinh lớp 9Read More »

Bài 65: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo) – Sinh lớp 9

Hướng dẫn giải chi tiết các bài tập trong sách giáo khoa 9 trang 194,195 Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 65.1. Bảng 65.1. Chức năng của các cơ quan ở cây có hoa Các cơ quan Chức năng Rễ   Thân   Lá   Hoa   Quả   Hạt   Lời giải …

Bài 65: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo) – Sinh lớp 9Read More »

Bài 63: Ôn tập phần sinh vật và môi trường – Sinh lớp 9

Bài 1,2,trang 190, SGK Sinh học lớp 9 1.Có thể căn cứ vào đặc điểm hình thái để phân biệt được tác động của nhân tố sinh thái với sự thích nghi của sinh vật không? Có thể căn cứ vào đặc điểm hình thái để phán biệt được tác động của nhân tố sinh …

Bài 63: Ôn tập phần sinh vật và môi trường – Sinh lớp 9Read More »

Bài 64: Tổng kết chương trình toàn cấp – Sinh lớp 9

Hướng dẫn giải chi tiết các bài tập trong sách giáo khoa 9 trang 193 Tóm tắt lý thuyết 1.1. Đa dạng sinh học 1.2. Tiến hóa của thực vật và động vật a. Tiến hóa của giới thực vật Sơ đồ nguồn gốc tiến hóa của giới thực vật Sơ đồ tiến hóa của …

Bài 64: Tổng kết chương trình toàn cấp – Sinh lớp 9Read More »

Bài 62: Thực hành : Vận dụng Luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương – Sinh lớp 9

Hướng dẫn giải chi tiết các bài tập trong sách giáo khoa 9 trang 188 1. Nội dung báo cáo: – Báo cáo về những nội dung đã được các nhóm thảo luận và nhất trí.  Trả lời:    + Chủ đề: Không đổ rác bừa bãi gây mất vệ sinh    + Nguyên nhân: …

Bài 62: Thực hành : Vận dụng Luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương – Sinh lớp 9Read More »