GBT hinh hoc 12 chuong 2

Giải bài tập trắc nghiệm Ôn tập chương II Mặt nón, Mặt trụ, Mặt cầu – chương 2 hình học 12 cơ bản

Giải bài tập trắc nghiệm Ôn tập chương II Mặt nón, Mặt trụ, Mặt cầu – chương 2 hình học 12 cơ bản Bài tập 1 trang 51 SGK Hình học 12 Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh bằng a. Gọi S là diện tích xung quanh của hình trụ có hai đường tròn …

Giải bài tập trắc nghiệm Ôn tập chương II Mặt nón, Mặt trụ, Mặt cầu – chương 2 hình học 12 cơ bảnRead More »

Giải bài tập Bài 1 Khái niệm về mặt tròn xoay – chương 2 hình học 12 cơ bản

Giải bài tập Bài 1 Khái niệm về mặt tròn xoay – chương 2 hình học 12 cơ bản Câu 1 (Trang 39 SGK) Cho đường tròn tâm O bán kính r nằm trên mặt phẳng (P). Từ những điểm M nằm trên đường tròn này ta kẻ những đường thẳng vuông góc với (P). …

Giải bài tập Bài 1 Khái niệm về mặt tròn xoay – chương 2 hình học 12 cơ bảnRead More »

Giải bài tập Bài 2 Mặt cầu – chương 2 hình học 12 cơ bản

Câu 1 (Trang49/SGK) Tìm tập hợp tất cả các điểm M trong không gian luôn luôn nhìn một đoạn thẳng AB cố định dưới một góc vuông. Hướng dẫn giải: Gọi O là trung điểm đoạn thẳng AB. Xét tam giác AMB vuông tại M nên trung tuyến MO bằng nửa cạnh huyến $OM=frac{AB}{2}=R$ […] …

Giải bài tập Bài 2 Mặt cầu – chương 2 hình học 12 cơ bảnRead More »

Giải bài tập Ôn tập chương II Mặt nón, Mặt trụ, Mặt cầu – chương 2 hình học 12 cơ bản

Giải bài tập Ôn tập chương II Mặt nón, Mặt trụ, Mặt cầu – chương 2 hình học 12 cơ bản Câu 1 (Trang 50 SGK) Cho ba điểm A, B, C cùng thuộc một mặt cầu sao cho $widehat{ABC}=90^{circ}$.Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng? a) Đường tròn qua ba điểm A, …

Giải bài tập Ôn tập chương II Mặt nón, Mặt trụ, Mặt cầu – chương 2 hình học 12 cơ bảnRead More »