GBT hinh hoc 12 chuong 1

Giải bài tập Bài 1-4 Ôn Chương 1 – SGK hình học 12 cơ bản

Giải bài tập SGK Ôn Chương 1 bài 1,2,3,4 – Hình học 12 ************* Bài tập 1 trang 26 SGK Hình học 12 Các đỉnh, cạnh, mặt của một khối đa diện phải thoả mãn những tính chất nào? Hướng dẫn giải chi tiết bài 1 Các đỉnh, cạnh, mặt của một khối đa diện …

Giải bài tập Bài 1-4 Ôn Chương 1 – SGK hình học 12 cơ bảnRead More »

Giải bài tập Bài 5,6,7,8 Ôn Chương 1 – SGK hình học 12 cơ bản

Giải bài tập SGK Ôn Chương 1 bài 5,6,7,8 – Hình học 12 **************** Bài tập 5 trang 26 SGK Hình học 12 Cho hình chóp tam giác O.ABC có ba cạnh OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau và OA = a, OB = b, OC = c. Hãy tính đường cao …

Giải bài tập Bài 5,6,7,8 Ôn Chương 1 – SGK hình học 12 cơ bảnRead More »

Giải bài tập Bài 9,10,11,12 Ôn Chương 1 – SGK hình học 12 cơ bản

Bài tập 9 trang 26 SGK Hình học 12 Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD đáy là hình vuông cạnh a, cạnh bên tạo với đáy một góc bằng 600. Gọi M là trung điểm của SC. Mặt phẳng đi qua AM và song song với BD, cắt SB tại E và cắt SD …

Giải bài tập Bài 9,10,11,12 Ôn Chương 1 – SGK hình học 12 cơ bảnRead More »

Giải bài tập phần trắc nghiệm Ôn Chương 1 – SGK hình học 12 cơ bản

Giải bài tập phần trắc nghiệm Ôn Chương 1 – SGK hình học 12 cơ bản Bài tập 1 trang 27 SGK Hình học 12 Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? (A) Số đỉnh và số mặt của một hình đa diện luôn bằng nhau; (B) Tồn tại hình đa diện có …

Giải bài tập phần trắc nghiệm Ôn Chương 1 – SGK hình học 12 cơ bảnRead More »

Giải bài tập Bài 3. Khái niệm về thể tích của khối đa diện – SGK hình học 12 cơ bản

Giải bài 1 trang 25 SGK Hình học 12.  Đề bài Tính thể tích khối tứ diện đều cạnh (a). +) Gọi (AH) là đường cao hạ từ đỉnh A của tứ diện đều (ABCD) (left({H in (BCD)} right)). +) Do tứ diện ABCD đều, chứng minh H là trong tâm tam giác (ABC). +) …

Giải bài tập Bài 3. Khái niệm về thể tích của khối đa diện – SGK hình học 12 cơ bảnRead More »