GBT chuong 3 giai tich 12 nang cao

Giải bài tập SGK Bài 6 Ứng dụng tích phân để tính thể tích vật thể – Giải tích 12 nâng cao

Bài 29. Tính thể tích của vật thể nằm giữa hai mặt phẳng (x = -1) và (x = 1), biết rằng thiết diện của vật thể bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục (Ox) tại điểm có hoành độ (x( – 1 le x le 1)) là một hình vuông cạnh là (2sqrt …

Giải bài tập SGK Bài 6 Ứng dụng tích phân để tính thể tích vật thể – Giải tích 12 nâng caoRead More »

Giải bài tập SGK Ôn tập chương III: Nguyên hàm; Tích phân và ứng dụng – Giải tích 12 nâng cao

Bài 41 a) (y = 2xleft( {1 – {x^{ – 3}}} right);)          b) (y = 8x – {2 over {{x^{{1 over 4}}}}};) c) (y = {x^{{1 over 2}}}sin left( {{x^{{3 over 2}}} + 1} right);)      d) (y = {{sin left( {2x + 1} right)} over {{{cos }^2}left( {2x + …

Giải bài tập SGK Ôn tập chương III: Nguyên hàm; Tích phân và ứng dụng – Giải tích 12 nâng caoRead More »

Giải bài tập SGK trắc nghiệm Ôn tập chương III: Nguyên hàm; Tích phân và ứng dụng – Giải tích 12 nâng cao

Bài 60 Trang 178 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao Giả sử (intlimits_1^5 {{{dx} over {2x – 1}}}  = ln c). Giá trị của c là (A) (9);             (B) (3);                 (C) (81);                  …

Giải bài tập SGK trắc nghiệm Ôn tập chương III: Nguyên hàm; Tích phân và ứng dụng – Giải tích 12 nâng caoRead More »

Giải bài tập SGK Bài 5: Ứng dụng tích phân để tính diện tích hình thang – Giải tích 12 nâng cao

Bài 26. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số (y = {mathop{rm s}nolimits} {rm{inx}} + 1), trục hoành và hai đường thẳng (x=0) và (x = {{7pi } over 6}) Giải Vì ({mathop{rm s}nolimits} {rm{inx}} + 1 ge 0) với mọi (x) nên (S = intlimits_0^{{{7pi } over 6}} {left( …

Giải bài tập SGK Bài 5: Ứng dụng tích phân để tính diện tích hình thang – Giải tích 12 nâng caoRead More »