GBT Anh 8

Giải bài tập Anh 8 – Unit 2: Making Arrangements

Giải bài tập Anh 8 – Unit 2: Making Arrangements Giải bài tập Anh 8 – Unit 2: Making Arrangements Getting started (Trang 18 SGK Tiếng Anh 8) Match each object with its name. Hướng dẫn dịch và trả lời Khởi động Hãy ghép vật với tên gọi của nó. a. an answering machine: máy …

Giải bài tập Anh 8 – Unit 2: Making ArrangementsRead More »