Em học toán lớp 4

Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 2 – trang 62, 63, 64 – Tuần 35 – Tiết 2

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 62, 63, 64 – Tiết 2. Luyện tập chung – Tuần 35 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 4 tập 2 Lời giải chi tiết Câu 1. Viết (theo mẫu): Đọc số Viết số Số gồm có Chín trăm …

Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 2 – trang 62, 63, 64 – Tuần 35 – Tiết 2Read More »

Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 2 – trang 64, 65, 66 – Tuần 35 – Kiểm tra cuối năm học

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trang 64, 65, 66 – Kiểm tra cuối năm học – Tuần 35 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 4 tập 2 Lời giải chi tiết Câu 1. Viết phân số chỉ phần đã …

Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 2 – trang 64, 65, 66 – Tuần 35 – Kiểm tra cuối năm họcRead More »

Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 2 – trang 58, 59, 60 – Tuần 34 – Tiết 2

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 58, 59, 60 – Tiết 2. Ôn tập về tìm số trung bình cộng. Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó – Tuần 34 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 4 …

Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 2 – trang 58, 59, 60 – Tuần 34 – Tiết 2Read More »

Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 2 – trang 61, 62 – Tuần 35 – Tiết 1

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 61, 62 – Tiết 1. Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó – Tuần 35 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 4 tập 2 Lời giải chi tiết …

Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 2 – trang 61, 62 – Tuần 35 – Tiết 1Read More »

Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 2 – trang 57, 58 – Tuần 34 – Tiết 1

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 57, 58 – Tiết 1. Ôn tập về đại lượng (tiếp theo). Ôn tập về hình học – Tuần 34 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 4 tập 2 Lời giải chi tiết Câu 1. Viết số thích hợp …

Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 2 – trang 57, 58 – Tuần 34 – Tiết 1Read More »