Em học toán lớp 2

Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 2 – trang 62, 63 – Tuần 35 – Tiết 2

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 62 – Tiết 2. Luyện tập chung – Tuần 35 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 2 tập 2 Lời giải chi tiết Câu 1. Đặt tính rồi tính: (begin{array}{l}48 + 26\90 – 32\452 + 216\976 – 345end{array}) Phương …

Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 2 – trang 62, 63 – Tuần 35 – Tiết 2Read More »

Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 2 – trang 64, 65, 66 – Tuần 35 – Tiết Kiểm tra cuối năm

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 64, 65, 66 – Kiểm tra cuối năm học – Tuần 35 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 2 tập 2 Lời giải chi tiết Câu 1. Viết vào chỗ chấm cho thích hợp: Đọc số Viết số Hai …

Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 2 – trang 64, 65, 66 – Tuần 35 – Tiết Kiểm tra cuối nămRead More »

Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 2 – trang 60, 61 – Tuần 35 – Tiết 1

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 60, 61 – Tiết 1. Luyện tập chung – Tuần 35 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 2 tập 2 Lời giải chi tiết Câu 1. a) Điền dấu (,=) thích hợp vào chỗ chấm: (begin{array}{l}701 ldots 699\989 ldots …

Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 2 – trang 60, 61 – Tuần 35 – Tiết 1Read More »

Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 2 – trang 56, 57 – Tuần 34 – Tiết 1

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 56, 57 – Tiết 1. Ôn tập về phép nhân, phép chia) về đại lượng – Tuần 34 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 2 tập 2 Lời giải chi tiết Câu 1. Tính: a) (2 times 9 + …

Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 2 – trang 56, 57 – Tuần 34 – Tiết 1Read More »

Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 2 – trang 57, 58, 59 – Tuần 34 – Tiết 2

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 57, 58, 59 – Tiết 2. Ôn tập về đại lượng, hình học – Tuần 34 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 2 tập 2 Lời giải chi tiết Câu 1. Viết tên hình vào chỗ chấm cho thích …

Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 2 – trang 57, 58, 59 – Tuần 34 – Tiết 2Read More »