Em học Tiếng Việt lớp 5

Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 5 tập 2 – trang 64, 65, 66 – Tuần 35 – Tiết 2

Giải bài tập 1, 2 trang 64, 65, 66 Tiết 2 Tuần 35 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Tiếng Việt lớp 5 tập 2 Đề bài Câu 1. Dùng dấu gạch chéo (/) để tách vế câu ghép và cho biết các vế câu ghép đó có quan …

Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 5 tập 2 – trang 64, 65, 66 – Tuần 35 – Tiết 2Read More »

Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 5 tập 2 – trang 59, 60 – Tuần 34 – Tiết 1

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 59, 60 Tiết 1 Tuần 34 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Tiếng Việt lớp 5 tập 2 Đề bài Câu 1. Đọc bài sau và trả lời câu hỏi: Ngọn nến không cháy             Trong thành phố nọ có hai cha …

Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 5 tập 2 – trang 59, 60 – Tuần 34 – Tiết 1Read More »

Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 5 tập 2 – trang 60, 61 – Tuần 34 – Tiết 2

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 60, 61 Tiết 2 Tuần 34 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Tiếng Việt lớp 5 tập 2 Đề bài Câu 1. Nếu tác dụng của dấu gạch ngang trong mỗi trường hợp sau đây: a) Trước sinh nhật bà một hôm, …

Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 5 tập 2 – trang 60, 61 – Tuần 34 – Tiết 2Read More »

Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 5 tập 2 – trang 63, 64 – Tuần 35 – Tiết 1

Giải bài tập 1, 2 trang 63, 64 Tiết 1 Tuần 35 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Tiếng Việt lớp 5 tập 2 Đề bài Câu 1. Đọc bài sau và trả lời câu hỏi: Hạnh phúc của người cha             Có một chàng trai trẻ sắp tốt …

Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 5 tập 2 – trang 63, 64 – Tuần 35 – Tiết 1Read More »

Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 5 tập 2 – trang 57, 58 – Tuần 33 – Tiết 2

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 57, 58 Tiết 2 Tuần 33 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Tiếng Việt lớp 5 tập 2 Đề bài Câu 1. Gạch dưới câu văn là lời nói trực tiếp của nhân vật trong đoạn văn sau. Dùng dấu ngoặc kép …

Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 5 tập 2 – trang 57, 58 – Tuần 33 – Tiết 2Read More »