Em học Tiếng Việt lớp 3

Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 tập 2 – trang 65, 66 – Tuần 35 – Tiết 2

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 65, 66 Tiết 2 Tuần 35 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 tập 2 Đề bài Câu 1. Gạch dưới các bộ phận câu: a) Trả lời cho câu hỏi Vì sao? – Vì đi nắng không …

Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 tập 2 – trang 65, 66 – Tuần 35 – Tiết 2Read More »

Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 tập 2 – trang 59, 60 – Tuần 34 – Tiết 1

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 59, 60 Tiết 1 Tuần 34 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 tập 2 Đề bài Câu 1. Đọc bài sau và trả lời câu hỏi: Bí mật của bạn Gấu          Trong một khu rừng nọ có …

Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 tập 2 – trang 59, 60 – Tuần 34 – Tiết 1Read More »

Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 tập 2 – trang 60, 61, 62 – Tuần 34 – Tiết 2

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 60, 61, 62 Tiết 2 Tuần 34 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 tập 2 Đề bài Câu 1. Tìm từ thích hợp: a) Chỉ màu sắc của bầu trời ở các trạng thái thời tiết khác nhau …

Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 tập 2 – trang 60, 61, 62 – Tuần 34 – Tiết 2Read More »

Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 tập 2 – trang 62, 63, 64 – Tuần 35 – Tiết 1

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 62, 63, 64 Tiết 1 Tuần 35 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 tập 2 Đề bài Câu 1. Đọc bài sau và trả lời câu hỏi: Phú nông và các con Hãy lao động cần cù …

Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 tập 2 – trang 62, 63, 64 – Tuần 35 – Tiết 1Read More »

Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 tập 2 – trang 57, 58 – Tuần 33 – Tiết 2

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 57, 58 Tiết 2 Tuần 33 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 tập 2 Đề bài Câu 1. Đọc các câu thơ sau và viết câu trả lời vào chỗ trống: Lúa đang cơn khát Buồn thỉu, buồn …

Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 tập 2 – trang 57, 58 – Tuần 33 – Tiết 2Read More »