Động cơ điện xoay chiều

Ở nước ta, mạng điện sử dụng trên đường dây truyền tải là 500kV là mạng điện

Câu hỏi: Ở nước ta, mạng điện sử dụng trên đường dây truyền tải là 500kV là mạng điện A. xoay chiều một pha B. xoay chiều , ba pha C. một chiều, ba pha D. một chiều, một pha Đáp án đúng: B Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi HOC247 …

Ở nước ta, mạng điện sử dụng trên đường dây truyền tải là 500kV là mạng điệnRead More »

Một công nhân mắc nối tiếp một động cơ điện xoay chiều một pha với một tụ điện có điện dung C. Đặt vào hai đầu động cơ một điện áp: u = 160cos(100πt + π/3) V. Cho biết trên động cơ có ghi 100V- 80W và khi động cơ hoạt động đúng công suất định mức của nó thì hệ số công suất của động cơ là 0,8. Để động cơ hoạt động đúng công suất định mức của nó thì giá trị điện dung C là

Câu hỏi: Một công nhân mắc nối tiếp một động cơ điện xoay chiều một pha với một tụ điện có điện dung C. Đặt vào hai đầu động cơ một điện áp: u = 160cos(100πt + π/3) V. Cho biết trên động cơ có ghi 100V- 80W và khi động cơ hoạt động đúng công …

Một công nhân mắc nối tiếp một động cơ điện xoay chiều một pha với một tụ điện có điện dung C. Đặt vào hai đầu động cơ một điện áp: u = 160cos(100πt + π/3) V. Cho biết trên động cơ có ghi 100V- 80W và khi động cơ hoạt động đúng công suất định mức của nó thì hệ số công suất của động cơ là 0,8. Để động cơ hoạt động đúng công suất định mức của nó thì giá trị điện dung C làRead More »

Chọn câu đúng. Nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ ba pha là

Câu hỏi: Chọn câu đúng. Nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ ba pha là A. dựa trên hiện tượng sử dụng từ trường quay. B. dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ và việc sử dụng từ trường quay. C. dựa trên hiện tượng tự cảm          …

Chọn câu đúng. Nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ ba pha làRead More »