Di truyền học ứng dụng

Cho các thành tựu sau:

Câu hỏi: Cho các thành tựu sau: (1) Tạo giống cà chua có gen làm chín quả bị bất hoạt. (2) Tạo giống dâu tằm tứ bội. (3) Tạo giống lúa “gạo vàng” có khả năng tổng hợp β- caroten trong hạt. (4) Tạo giống dưa hấu đa bội. Các thành tựu được tạo ra …

Cho các thành tựu sau:Read More »

Dưới đây là các bước trong quy trình tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biến:

Câu hỏi: Dưới đây là các bước trong quy trình tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biến: I. Cho tự thụ phấn hoặc lai xa để tạo các giống thuần chủng II. Chọn lọc các cá thể đột biến có kiểu hình mong muốn III. Xử lý mẫu vật bằng tác nhằm gây …

Dưới đây là các bước trong quy trình tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biến:Read More »

Loài A có bộ NST là 2nA, loài B có bộ NST là 2nB. Xét những phát biểu sau đây:

Câu hỏi: Loài A có bộ NST là 2nA, loài B có bộ NST là 2nB. Xét những phát biểu sau đây: (1) Thể song nhị bội được hình thành từ loài 2 loài trên có bộ NST là (2{n_B} + 2{n_A}). (2) Thể song nhị bội được hình thành từ loài 2 loài trên …

Loài A có bộ NST là 2nA, loài B có bộ NST là 2nB. Xét những phát biểu sau đây:Read More »

Loài bông trồng ở Mĩ có bộ nhiễm sắc thể (NST) 2n = 52 trong đó có 26 NST lớn và 26 NST nhỏ. Loài bông của châu Âu có bộ NST 2n = 26 gồm toàn NST lớn. Loài bông hoang dại ở Mĩ có bộ NST 2n = 26 toàn NST nhỏ. Cơ chế nào đã dẫn đến sự hình thành loài bông trồng ở Mĩ có bộ NST 2n= 52 ?

Câu hỏi: Loài bông trồng ở Mĩ có bộ nhiễm sắc thể (NST) 2n = 52 trong đó có 26 NST lớn và 26 NST nhỏ. Loài bông của châu Âu có bộ NST 2n = 26 gồm toàn NST lớn. Loài bông hoang dại ở Mĩ có bộ NST 2n = 26 toàn NST …

Loài bông trồng ở Mĩ có bộ nhiễm sắc thể (NST) 2n = 52 trong đó có 26 NST lớn và 26 NST nhỏ. Loài bông của châu Âu có bộ NST 2n = 26 gồm toàn NST lớn. Loài bông hoang dại ở Mĩ có bộ NST 2n = 26 toàn NST nhỏ. Cơ chế nào đã dẫn đến sự hình thành loài bông trồng ở Mĩ có bộ NST 2n= 52 ?Read More »

Các bước tiến hành trong kỹ thuật chuyển gen theo trình tự là:

Câu hỏi: Các bước tiến hành trong kỹ thuật chuyển gen theo trình tự là: A. Tạo ADN tái tổ hợp → đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận → phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp.  B. Tách gen và thể truyền → cắt và nối ADN tái tổ hợp → đưa ADN …

Các bước tiến hành trong kỹ thuật chuyển gen theo trình tự là:Read More »

Trong tạo giống thực vật bằng công nghệ gen, để đưa gen vào trong tế bào thực vật có thành phần xenlulozo, phương pháp không được sử dụng là: 

Câu hỏi: Trong tạo giống thực vật bằng công nghệ gen, để đưa gen vào trong tế bào thực vật có thành phần xenlulozo, phương pháp không được sử dụng là:  A. Chuyển gen trực tiếp qua ống phấn.  B. Chuyển gen bằng thực khuẩn thể.  C. Chuyển gen bằng plasmit.  D. Chuyển gen bằng …

Trong tạo giống thực vật bằng công nghệ gen, để đưa gen vào trong tế bào thực vật có thành phần xenlulozo, phương pháp không được sử dụng là: Read More »

Sinh vật nào sau đây không phải là sinh vật biến đổi gen?

Câu hỏi: Sinh vật nào sau đây không phải là sinh vật biến đổi gen? A. Cừu mang gen sản sinh prôtêin người trong sữa. B. Giống dưa hấu không hạt. C. Giống bông kháng sâu hại. D. Giống lúa “gạo vàng”. Đáp án đúng: B Trong các ví dụ trên, giống dưa hấu không …

Sinh vật nào sau đây không phải là sinh vật biến đổi gen?Read More »

Trong kĩ thuật chuyển gen, người ta thường dùng cấu trúc nào sau đây làm thể truyền?

Câu hỏi: Trong kĩ thuật chuyển gen, người ta thường dùng cấu trúc nào sau đây làm thể truyền? A. Virut hoặc vi khuẩn. B. Plasmit hoặc vi khuẩn. C. Virut hoặc plasmit. D. Plasmit hoặc nấm men. Đáp án đúng: C Trong kĩ thuật chuyển gen, người ta thường dùng cấu trúc virut hoặc …

Trong kĩ thuật chuyển gen, người ta thường dùng cấu trúc nào sau đây làm thể truyền?Read More »

Chuyển gen tổng hợp chất kháng sinh của xạ khuẩn (Penucilium sp) vào vi khuẩn (E.coli) người ta đã giải quyết được vấn đề gì trong sản xuất kháng sinh

Câu hỏi: Chuyển gen tổng hợp chất kháng sinh của xạ khuẩn (Penucilium sp) vào vi khuẩn (E.coli) người ta đã giải quyết được vấn đề gì trong sản xuất kháng sinh A. Rút ngắn thời gian. B. Nâng cao chất lượng sản phẩm. C. Hạ giá thành sản phẩm. D. Tăng sản lượng. Đáp …

Chuyển gen tổng hợp chất kháng sinh của xạ khuẩn (Penucilium sp) vào vi khuẩn (E.coli) người ta đã giải quyết được vấn đề gì trong sản xuất kháng sinhRead More »