Đề toán tổng hợp

Giải Bài 1.71 trang 48 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – Chương 1

Cho tam giác ABC. Gọi I là trung điểm của BC, K là trung điểm của BI. Cho tam giác ABC. Gọi I là trung điểm của BC, K là trung điểm của BI. Chứng minh rằng: a) (overrightarrow {AK}  = {1 over 2}overrightarrow {AB}  + {1 over 2}overrightarrow {AI} ) b) (overrightarrow {AK}  = {3 …

Giải Bài 1.71 trang 48 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – Chương 1Read More »

Giải Bài 1.72 trang 48 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – Chương 1

Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác đều OAB có cạnh bằng 2, AB song song với Ox, điểm A có hoành độ và tung độ dương. Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác đều OAB có cạnh bằng 2, AB song song với Ox, điểm A có hoành độ và tung độ dương. a) …

Giải Bài 1.72 trang 48 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – Chương 1Read More »