Đề thi thử THPT QG năm 2019 môn Toán Sở GD & ĐT Hà Nội

Trong không gian cho hai điểm A, B cố định và độ dài đoạn thẳng AB bằng 4.

Câu hỏi: Trong không gian cho hai điểm A, B cố định và độ dài đoạn thẳng AB bằng 4. Biết rằng tập hợp các điểm M sao cho MA = 3MB là một  mặt cầu. Bán kính của mặt cầu bằng: A. 3 B. (frac{9}{2}) C. 1 D. (frac{3}{2}) Hãy chọn trả lời đúng …

Trong không gian cho hai điểm A, B cố định và độ dài đoạn thẳng AB bằng 4.Read More »

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC vuông tại C, CH vuông góc với AB tại H, I là trung điểm của đoại HC.

Câu hỏi: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC vuông tại C, CH vuông góc với AB tại H, I là trung điểm của đoại HC. Biết SI vuông góc với mặt phẳng đáy, (angle ASB = {90^0}). Gọi O là trung điểm của đoạn AB, O’ là tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện SABI. …

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC vuông tại C, CH vuông góc với AB tại H, I là trung điểm của đoại HC.Read More »

Cho phương trình ({2^x} = sqrt {m{{.2}^x}.cosleft( {pi x} right) – 4} ), với m là tham số thực.

Câu hỏi: Cho phương trình ({2^x} = sqrt {m{{.2}^x}.cosleft( {pi x} right) – 4} ), với m là tham số thực. Gọi (m_0) là giá trị của m sao cho phương trình trên có đúng một nghiệm thực. Khẳng định nào dưới đây đúng? A. ({m_0} in left[ { – 5; – 1} right)) B. ({m_0} …

Cho phương trình ({2^x} = sqrt {m{{.2}^x}.cosleft( {pi x} right) – 4} ), với m là tham số thực.Read More »

Trong không gian Oxyz, cho tam giác ABC có các đỉnh B, C thuộc trục Ox.

Câu hỏi: Trong không gian Oxyz, cho tam giác ABC có các đỉnh B, C thuộc trục Ox. Gọi (Eleft( {6;4;0} right),Fleft( {1;2;0} right)) lần lượt là hình chiếu của B và C trên các cạnh AC, AB. Tọa độ hình chiếu của A trên BC là: A. (left( {frac{8}{3};0;0} right)) B. (left( {frac{5}{3};0;0} right)) C. …

Trong không gian Oxyz, cho tam giác ABC có các đỉnh B, C thuộc trục Ox.Read More »

Cho hàm số (f(x)) liên tục trên R, (fleft( x right) ne 0) với mọi x và thỏa mãn (fleft( 1 right) =  – frac{1}

Câu hỏi: Cho hàm số (f(x)) liên tục trên R, (fleft( x right) ne 0) với mọi x và thỏa mãn (fleft( 1 right) =  – frac{1}{2}), (f’left( x right) = left( {2x + 1} right){f^2}left( x right)). Biết (fleft( 1 right) + fleft( 2 right) + … + fleft( {2019} right) = frac{a}{b} – 1) với (a …

Cho hàm số (f(x)) liên tục trên R, (fleft( x right) ne 0) với mọi x và thỏa mãn (fleft( 1 right) =  – frac{1}Read More »