Đề thi thử THPT QG – Địa Lý 2019

Dựa vào bảng số liệu: DIỆN TÍCH CÂY TRỒNG PHÂN THEO NHÓM CÂY Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2000 – 2014

Câu hỏi: Dựa vào bảng số liệu: DIỆN TÍCH CÂY TRỒNG PHÂN THEO NHÓM CÂY Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2000 – 2014 (đơn vị: nghìn ha) Năm Tổng số Cây hàng năm Cây lâu năm Tổng Trong đó: Lúa Tổng Trong đó: Cây công nghiệp 2000 12 644 10 540 7 666 2 104 …

Dựa vào bảng số liệu: DIỆN TÍCH CÂY TRỒNG PHÂN THEO NHÓM CÂY Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2000 – 2014Read More »

Đặc điểm nào sau đây không đúng với khí hậu của phần lãnh thổ phía Nam (từ 16°B trở vào) nước ta

Câu hỏi: Đặc điểm nào sau đây không đúng với khí hậu của phần lãnh thổ phía Nam (từ 16°B trở vào) nước ta A. quanh năm nóng. B. có hai mùa mưa và khô rõ rệt. C. về mùa khô có mưa phùn. D. không có tháng nào nhiệt độ dưới 20°C. Hãy chọn …

Đặc điểm nào sau đây không đúng với khí hậu của phần lãnh thổ phía Nam (từ 16°B trở vào) nước taRead More »

Vấn đề quan trọng nhất trong việc sử dụng tài nguyên nước hiện nay ở nước ta là

Câu hỏi: Vấn đề quan trọng nhất trong việc sử dụng tài nguyên nước hiện nay ở nước ta là A. ô nhiễm môi trường nước và lượng nước phân bố không đều theo thời gian. B. lượng nước phân bố không đều giữa các mùa và các vùng. C. thiếu nước trong mùa khô …

Vấn đề quan trọng nhất trong việc sử dụng tài nguyên nước hiện nay ở nước ta làRead More »

Điều kiện thuận lợi chủ yếu nhất ở Đông Nam Á để trồng cây lúa nước là

Câu hỏi: Điều kiện thuận lợi chủ yếu nhất ở Đông Nam Á để trồng cây lúa nước là A. có hai mùa mưa, khô; đủ nước tưới tiêu, nền nhiệt cao; đất feralit. B. có mùa đông lạnh; nền nhiệt cao, đủ nước tưới tiêu; đất phù sa. C. nền nhiệt quanh năm cao, …

Điều kiện thuận lợi chủ yếu nhất ở Đông Nam Á để trồng cây lúa nước làRead More »

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết nhận xét nào sau đây là không đúng về sản lượng khai thác dầu thô

Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết nhận xét nào sau đây là không đúng về sản lượng khai thác dầu thô và than sạch của cả nước từ năm 2000 đến năm 2007? A. Sản lượng dầu có xu hướng giảm. B. Sản lượng than có …

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết nhận xét nào sau đây là không đúng về sản lượng khai thác dầu thôRead More »

Hãy cho biết Tây Bắc có những cao nguyên nào dưới đây?

Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6 – 7, hãy cho biết Tây Bắc có những cao nguyên nào dưới đây? A. Sín Chải, Sơn La, Hủa Phan. B. Sín Chải, Sơn La, Di Linh. C. Sín Chải, Sơn La, Đồng Văn. D. Sín Chải, Sơn La, Mộc Châu. Hãy …

Hãy cho biết Tây Bắc có những cao nguyên nào dưới đây?Read More »

Hãy cho biết ở Duyên hải Nam Trung Bộ, các khu kinh tế ven biển nào

Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết ở Duyên hải Nam Trung Bộ, các khu kinh tế ven biển nào sau đây được xếp theo thứ tự từ Bắc vào Nam? A. Chu Lai, Dung Quất, Nam Phú Yên, Vân Phong, Nhơn Hội. B. Chu Lai, Dung …

Hãy cho biết ở Duyên hải Nam Trung Bộ, các khu kinh tế ven biển nàoRead More »

Hãy cho biết tỉ trọng rừng tự nhiên trong tổng diện tích rừng của cả

Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, hãy cho biết tỉ trọng rừng tự nhiên trong tổng diện tích rừng của cả nước năm 2007? A. 80%. B. 60%. C. 50%. D. 70%. Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đáp án đúng: …

Hãy cho biết tỉ trọng rừng tự nhiên trong tổng diện tích rừng của cảRead More »

Nguyên nhân chính tạo nên mùa khô ở Nam Bộ và Tây Nguyên

Câu hỏi: Nguyên nhân chính tạo nên mùa khô ở Nam Bộ và Tây Nguyên là A. gió mùa Tây Nam. B. Tín phong bán cầu Bắc. C. gió mùa Đông Bắc. D. gió tây nam. Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đáp án đúng: B …

Nguyên nhân chính tạo nên mùa khô ở Nam Bộ và Tây NguyênRead More »

Đặc điểm nào sau đây không đúng với tình hình LB Nga sau khi Liên bang Xô viết tan rã?

Câu hỏi: Đặc điểm nào sau đây không đúng với tình hình LB Nga sau khi Liên bang Xô viết tan rã? A. Tình hình chính trị ổn định. B. Tốc độ tăng trưởng GDP âm. C. Sản lượng các ngành kinh tế giảm. D. Đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Hãy chọn …

Đặc điểm nào sau đây không đúng với tình hình LB Nga sau khi Liên bang Xô viết tan rã?Read More »