Đề thi THPT QG – GDCD – 2019

Theo qui định của pháp luật, người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi

Câu hỏi: Theo qui định của pháp luật, người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi A. khuyết điểm. B. tội phạm. C. hoạt động. D. hành vi. Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đáp án đúng: B Hãy …

Theo qui định của pháp luật, người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọiRead More »

Nội dung nào dưới đây không phải là bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?

Câu hỏi: Nội dung nào dưới đây không phải là bình đẳng trong hôn nhân và gia đình? A. Bình đẳng giữa anh, chị, em. B. Bình đẳng giữa vợ và chồng C. Bình đẳng giữa cha mẹ và con. D. Bình đẳng giữa người trong dòng tộc. Hãy chọn trả lời đúng trước khi …

Nội dung nào dưới đây không phải là bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?Read More »

Vi phạm kỷ luật là hành vi xâm phạm các quan hệ

Câu hỏi: Vi phạm kỷ luật là hành vi xâm phạm các quan hệ A. công vụ Nhà nước. B. xã hội. C. nhân thân. D. tài sản công dân. Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đáp án đúng: A Hãy suy nghĩ và trả lời …

Vi phạm kỷ luật là hành vi xâm phạm các quan hệRead More »

Do nghi ngờ chồng mình có quan hệ tình cảm với thư ký riêng, chị A đã đến nơi làm việc của chồng lăng mạ

Câu hỏi: Do nghi ngờ chồng mình có quan hệ tình cảm với thư ký riêng, chị A đã đến nơi làm việc của chồng lăng mạ, sỉ nhục thư ký riêng của anh. Chị H đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân? A. Được pháp luât bảo hộ về sức khỏe. …

Do nghi ngờ chồng mình có quan hệ tình cảm với thư ký riêng, chị A đã đến nơi làm việc của chồng lăng mạRead More »

Thương con gái mình là chị M bị chồng là anh K đánh trọng thương phải nhập viện điều trị một tháng, ông N nhờ anh T đến nhà dọa nạt con rể

Câu hỏi: Thương con gái mình là chị M bị chồng là anh K đánh trọng thương phải nhập viện điều trị một tháng, ông N nhờ anh T đến nhà dọa nạt con rể. Trong lúc hai bên tranh cãi, anh T đẩy anh K ngã gãy tay nên anh T bị ông A …

Thương con gái mình là chị M bị chồng là anh K đánh trọng thương phải nhập viện điều trị một tháng, ông N nhờ anh T đến nhà dọa nạt con rểRead More »