Đề thi THPT QG – GDCD

Theo quy định của pháp luật, người không có năng lực hành vi dân sự là người 

Câu hỏi: Theo quy định của pháp luật, người không có năng lực hành vi dân sự là người   A. dưới 6 tuổi. B. từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi. C. từ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi. D. từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi. Hãy chọn trả lời đúng …

Theo quy định của pháp luật, người không có năng lực hành vi dân sự là người Read More »

Con có quyền tự quản lí tài sản riêng của mình ở độ tuổi nào dưới đây? 

Câu hỏi: Con có quyền tự quản lí tài sản riêng của mình ở độ tuổi nào dưới đây?   A. Từ 20 tuổi. B. Từ đủ 18 tuổi. C. Từ đủ 15 tuổi. D. Từ 18 tuổi. Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đáp án …

Con có quyền tự quản lí tài sản riêng của mình ở độ tuổi nào dưới đây? Read More »

Cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là cơ quan nào dưới đây? 

Câu hỏi: Cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là cơ quan nào dưới đây?   A. Quốc hội. B. Tòa án nhân dân. C. Chính phủ. D. Nhà nước. Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. …

Cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là cơ quan nào dưới đây? Read More »

Việc kí kết hợp đồng lao động cần căn cứ vào nguyên tắc nào dưới đây? 

Câu hỏi: Việc kí kết hợp đồng lao động cần căn cứ vào nguyên tắc nào dưới đây?   A. Dân chủ, công bằng, tiến bộ.  B. Tự giác, trách nhiệm, tận tâm. C. Tích cực, chủ động, tự quyết. D. Tự do, tự nguyện, bình đẳng. Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem …

Việc kí kết hợp đồng lao động cần căn cứ vào nguyên tắc nào dưới đây? Read More »

Hành vi xâm phạm độc lập, chủ quyền quốc gia là hành vi vi phạm 

Câu hỏi: Hành vi xâm phạm độc lập, chủ quyền quốc gia là hành vi vi phạm   A. kỷ luật. B. hành chính. C. hình sự. D. dân sự. Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đáp án đúng: C Hãy suy nghĩ và trả lời …

Hành vi xâm phạm độc lập, chủ quyền quốc gia là hành vi vi phạm Read More »

Anh H đi xe máy, phóng nhanh, vượt ẩu nên đâm vào người đi đường làm họ bị chấn thương, tổn hại sức khỏe là 31%

Câu hỏi: Anh H đi xe máy, phóng nhanh, vượt ẩu nên đâm vào người đi đường làm họ bị chấn thương, tổn hại sức khỏe là 31% và xe máy bị hỏng nặng. Trong trường hợp này, anh H phải chịu những loại pháp lí nào dưới đây? A. Hình sự và hành chính. …

Anh H đi xe máy, phóng nhanh, vượt ẩu nên đâm vào người đi đường làm họ bị chấn thương, tổn hại sức khỏe là 31%Read More »

Bạn M có chị K bị bệnh tâm thần nhưng lại thích đi bầu cử

Câu hỏi: Bạn M có chị K bị bệnh tâm thần nhưng lại thích đi bầu cử. M khẳng định chị mình được đi bầu cử, vì ai đủ 18 tuổi trở lên cũng có quyền bầu cử. Nếu là bạn của M, em sẽ chọn cách ứng xử nào sau đây cho phù hợp? …

Bạn M có chị K bị bệnh tâm thần nhưng lại thích đi bầu cửRead More »

Các cá nhân tổ chức chủ động thực hiện nghĩa vụ (làm những việc phải làm) là hình thức thực hiện pháp luật nào?

Câu hỏi: Các cá nhân tổ chức chủ động thực hiện nghĩa vụ (làm những việc phải làm) là hình thức thực hiện pháp luật nào? A. Thi hành pháp luật. B. Áp dụng pháp luật. C. Tuân thủ pháp luật. D. Sử dụng pháp luật. Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp …

Các cá nhân tổ chức chủ động thực hiện nghĩa vụ (làm những việc phải làm) là hình thức thực hiện pháp luật nào?Read More »

Quy luật kinh tế nào chi phối trong nền sản xuất hàng hóa?

Câu hỏi: Quy luật kinh tế nào chi phối trong nền sản xuất hàng hóa? A. Quy luật giá trị. B. Quy luật cạnh tranh. C. Quy luật lưu thông hàng hóa. D. Quy luật cung – cầu. Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đáp án …

Quy luật kinh tế nào chi phối trong nền sản xuất hàng hóa?Read More »