Đề thi THPT QG 2018 môn Toán – Mã đề 101

Câu 50 mã đề 101 Cho hình nón đỉnh S có chiều cao h=a và bán kính đáy r=2a

Câu hỏi: Cho hình nón đỉnh S có chiều cao (h = a) và bán kính đáy (r = 2a) . Mặt phẳng (P) đi qua S cắt đường tròn đáy tại A và B sao cho (AB = 2sqrt 3 a) . Tính khoảng cách d từ tâm của đường tròn đáy đến (P) …

Câu 50 mã đề 101 Cho hình nón đỉnh S có chiều cao h=a và bán kính đáy r=2aRead More »

Câu 47 mã đề 101 Xét các số thực dương x,y thỏa mãn log_3(1-xy/x+2y)

Câu hỏi: Xét các số thực dương (x,y) thỏa mãn ({log _3}frac{{1 – xy}}{{x + 2y}} = 3xy + x + 2y – 4). Tìm giá trị nhỏ nhất ({P_{min }}) của (P = x + y.)    A. ({P_{min }} = frac{{9sqrt {11}  – 19}}{9}) B. ({P_{min }} = frac{{9sqrt {11}  + 19}}{9}) C. …

Câu 47 mã đề 101 Xét các số thực dương x,y thỏa mãn log_3(1-xy/x+2y)Read More »

Câu 49 mã đề 101 Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đường thẳng cắt đồ thị

Câu hỏi: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số (m) để đường thẳng (y = mx – m + 1) cắt đồ thị của hàm số (y = {x^3} – 3{x^2} + x + 2) tại ba điểm (A,B,C) phân biệt sao cho (AB = BC.)           A. …

Câu 49 mã đề 101 Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đường thẳng cắt đồ thịRead More »

Câu 45 mã đề 101 Gọi Delta là đường thẳng đi qua M, thuộc (P) cắt (S) tại A, B

Câu hỏi: Trong không gian với hệ tọa độ ({rm{Ox}}yz),  cho mặt cầu  ((S):{x^2} + {y^2} + {z^2} = 9), điểm (M(1;1;2)) và mặt phẳng ((P):x + y + z – 4 = 0). Gọi (Delta ) là đường thẳng đi qua M, thuộc ((P)) và cắt ((S)) tại hai điểm A, B sao cho …

Câu 45 mã đề 101 Gọi Delta là đường thẳng đi qua M, thuộc (P) cắt (S) tại A, BRead More »

Câu 46 mã đề 101 Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn |z-3i|=5

Câu hỏi: Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn (left| {z – 3i} right| = 5) và (frac{z}{{z – 4}}) là số thuần ảo?          A. 0 B. Vô số    C. 1 D. 2 Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời …

Câu 46 mã đề 101 Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn |z-3i|=5Read More »