Đề thi HKII môn toán

Đề thi HK2 Toán 12 – 2019 – Sở Tây Ninh – có lời giải

Đề thi HK2 Toán 12 – 2019 – Sở Tây Ninh – có lời giải – file word file doc có lời giải chi tiết     =================== XEM TRỰC TUYẾN —————– Đề thi file word DOWNLOAD file doc —- ….. The post Đề thi HK2 Toán 12 – 2019 – Sở Tây Ninh – …

Đề thi HK2 Toán 12 – 2019 – Sở Tây Ninh – có lời giảiRead More »

Đề thi HK2 Toán 12 – Chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội – 2019

Đề thi HK2 Toán 12 – Chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội – 2019 Đề thi HK2 Toán 12 – THPT Lý Thánh Tông – Hà Nội – 2019 file doc     =================== XEM TRỰC TUYẾN —————– Đề thi file pdf DOWNLOAD file doc —- ….. The post Đề thi HK2 Toán 12 – …

Đề thi HK2 Toán 12 – Chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội – 2019Read More »

Đề thi HK2 Toán 12 – Tham khảo số 8 – 2019

Đề bài PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm) Câu 1:Cho số phức z = 3 – 2i. Tìm điểm biểu diễn của số phức ({rm{w}} = z + i.overline z ) A. M(5;-5).                      B. M(1;-5). C. M(1;1).                       D. M(5;1). Câu 2: Họ nguyên hàm của hàm số f(x) = cos3x là: A.( – dfrac{1}{3}sin 3x + C.)        B.(dfrac{1}{3}sin 3x + C.) C.(3sin 3x …

Đề thi HK2 Toán 12 – Tham khảo số 8 – 2019Read More »