Đề thi HK1 môn Toán 12 năm 2018 Trường THPT THPT Đoàn Thượng

Cho hàm số (y=f(x)) có đạo hàm (y=f(x)) liên tục trên R và đồ thị của hàm số (f(x)) trên đoạn [- 2;6] như hình vẽ bên

Câu hỏi: Cho hàm số (y=f(x)) có đạo hàm (y=f'(x)) liên tục trên R và đồ thị của hàm số (f'(x)) trên đoạn [- 2;6] như hình vẽ bên. Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau. A. (mathop {max }limits_{[ – 2;6]} fleft( x right) = fleft( { – 2} right).) B. (mathop …

Cho hàm số (y=f(x)) có đạo hàm (y=f(x)) liên tục trên R và đồ thị của hàm số (f(x)) trên đoạn [- 2;6] như hình vẽ bênRead More »

Cho hàm số (y=f(x)) liên tục trên R {0} và có bảng biến thiên như hình dưới đây.

Câu hỏi: Cho hàm số (y=f(x)) liên tục trên R {0} và có bảng biến thiên như hình dưới đây. Khẳng định nào sau đây đúng?  A. Đường thẳng x = 2 là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số. B. Hàm số đồng biến trên khoảng (left( {0,;, + infty } […] …

Cho hàm số (y=f(x)) liên tục trên R {0} và có bảng biến thiên như hình dưới đây.Read More »

Cho hàm số (y=f(x)) có bảng biến thiên như sau:Hàm số (y=f(x)) nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

Câu hỏi: Cho hàm số (y=f(x)) có bảng biến thiên như sau: Hàm số (y=f(x)) nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? A. (left( { – 3;;1} right)) B. (left( {0;; + infty } right)) C. (left( { – infty ;; – 2} right)) D. (left( { – 2;;0} right)) Lời giải tham khảo: Hãy chọn …

Cho hàm số (y=f(x)) có bảng biến thiên như sau:Hàm số (y=f(x)) nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?Read More »