Đề thi HK1 môn Toán 12 năm 2018 Trường THPT Lê Quý Đôn

Cho hình lập phương ABCD.ABCD, gọi E là điểm đối xứng với A qua A, điểm G là trọng tâm tam giác EAC.

Câu hỏi: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’, gọi E là điểm đối xứng với A’ qua A, điểm G là trọng tâm tam giác EAC’. Tính tỉ số thể tích k của khối tứ diện  DA’B’C’ với khối lập phương ABCD,A’B’C’D’. A. (k = frac{1}{9}.) B. (k = frac{1}{{18}}.) C. (k = frac{1}{6}.) D. (k = frac{1}{{15}}.) Lời giải …

Cho hình lập phương ABCD.ABCD, gọi E là điểm đối xứng với A qua A, điểm G là trọng tâm tam giác EAC.Read More »

Có bao nhiêu giá trị thực của m để hàm số (y =  – {x^3} + 3m{x^2} + 1) đồng biến trên khoảng có độ dài b�

Câu hỏi: Có bao nhiêu giá trị thực của m để hàm số (y =  – {x^3} + 3m{x^2} + 1) đồng biến trên khoảng có độ dài bằng 4. A. Vô số  B. 4 C. 2 D. 1 Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên …

Có bao nhiêu giá trị thực của m để hàm số (y =  – {x^3} + 3m{x^2} + 1) đồng biến trên khoảng có độ dài b�Read More »

Có bao nhiêu số nguyên m thuộc đoạn [- 2;7] để phương trình ({3^{{x^2}}}{.

Câu hỏi: Có bao nhiêu số nguyên m thuộc đoạn [- 2;7] để phương trình ({3^{{x^2}}}{.2^{2x + m}} = 7) có hai nghiệm phân biệt. A. 5 B. 6 C. 7 D. 8 Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đáp án đúng: B Hãy suy …

Có bao nhiêu số nguyên m thuộc đoạn [- 2;7] để phương trình ({3^{{x^2}}}{.Read More »

Cho hình nón có chiều cao bằng 6 và bán kính đáy bằng 5, thiết diện qua đỉnh của hình nón cắt đường tròn đáy th

Câu hỏi: Cho hình nón có chiều cao bằng 6 và bán kính đáy bằng 5, thiết diện qua đỉnh của hình nón cắt đường tròn đáy theo một dây cung có độ dài bằng 8. Tính diện tích S của thiết diện. A. (S = 12sqrt 5 .) B. (S = 2sqrt 5 .) C. (S …

Cho hình nón có chiều cao bằng 6 và bán kính đáy bằng 5, thiết diện qua đỉnh của hình nón cắt đường tròn đáy thRead More »

Biết rằng đồ thị (C) của hàm số (y = frac{{ax + b}}{{x – 1}}) cắt trục tung tại điểm M có tung độ bằng 1 và ti�

Câu hỏi: Biết rằng đồ thị (C) của hàm số (y = frac{{ax + b}}{{x – 1}}) cắt trục tung tại điểm M có tung độ bằng 1 và tiếp tuyến của (C) tại điểm M song song với đường thẳng (d:y = 2x – 3). Tính P = ab. A. P = 1 B. P …

Biết rằng đồ thị (C) của hàm số (y = frac{{ax + b}}{{x – 1}}) cắt trục tung tại điểm M có tung độ bằng 1 và ti�Read More »