Dao động Và Sóng điện Từ

Một ăngten rađa phát ra những xung sóng điện từ về phía một máy bay đang bay về phía nó. Biết rằng cứ sau 2s rađa lại phát ra một sóng điện từ. Lần thứ nhất, thời gian từ lúc ăng ten phát sóng đến lúc nhận sóng phản xạ trở lại là 120μs. Lần thứ hai là 117μs Biết tốc độ truyền sống điện từ trong không khí lấy bằng 3.108m/s. Tốc độ trung bình của máy bay là

Câu hỏi: Một ăngten rađa phát ra những xung sóng điện từ về phía một máy bay đang bay về phía nó. Biết rằng cứ sau 2s rađa lại phát ra một sóng điện từ. Lần thứ nhất, thời gian từ lúc ăng ten phát sóng đến lúc nhận sóng phản xạ trở lại là …

Một ăngten rađa phát ra những xung sóng điện từ về phía một máy bay đang bay về phía nó. Biết rằng cứ sau 2s rađa lại phát ra một sóng điện từ. Lần thứ nhất, thời gian từ lúc ăng ten phát sóng đến lúc nhận sóng phản xạ trở lại là 120μs. Lần thứ hai là 117μs Biết tốc độ truyền sống điện từ trong không khí lấy bằng 3.108m/s. Tốc độ trung bình của máy bay làRead More »

Để xem các chương trình truyền hình phát sóng qua vệ tinh, người ta dùng anten thu sóng trực tiếp từ vệ tinh, qua bộ xử lí tín hiện rồi đưa đến màn hình. Sóng điện từ mà anten thu trực tiếp từ vệ tinh thuộc loại

Câu hỏi: Để xem các chương trình truyền hình phát sóng qua vệ tinh, người ta dùng anten thu sóng trực tiếp từ vệ tinh, qua bộ xử lí tín hiện rồi đưa đến màn hình. Sóng điện từ mà anten thu trực tiếp từ vệ tinh thuộc loại A. sóng ngắn.  B. sóng cực …

Để xem các chương trình truyền hình phát sóng qua vệ tinh, người ta dùng anten thu sóng trực tiếp từ vệ tinh, qua bộ xử lí tín hiện rồi đưa đến màn hình. Sóng điện từ mà anten thu trực tiếp từ vệ tinh thuộc loạiRead More »

Khi sử dụng máy thu thanh vô tuyến, người ta xoay nút dò đài để

Câu hỏi: Khi sử dụng máy thu thanh vô tuyến, người ta xoay nút dò đài để A. tách tín hiệu cần thu ra khỏi sóng mang cao tần. B. khuyếch đại tín hiệu thu được. C. thay đổi tần số riêng của mạch chọn sóng.         D. thay đổi tần số của …

Khi sử dụng máy thu thanh vô tuyến, người ta xoay nút dò đài đểRead More »

Các sóng vô tuyến có thể xuyên qua tầng điện li có bước sóng cỡ

Câu hỏi: Các sóng vô tuyến có thể xuyên qua tầng điện li có bước sóng cỡ A. vài chục mét B. vài mét C. vài trăm mét D. vài nghìn mét Đáp án đúng: B Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi HOC247 cung cấp đáp án và lời giải! Hãy …

Các sóng vô tuyến có thể xuyên qua tầng điện li có bước sóng cỡRead More »

Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến gồm tụ xoay  C và cuộn thuần cảm L. Tụ xoay có điện dung C tỉ lệ theo hàm số bậc nhất đối với góc xoay φ. Ban đầu khi chưa xoay tụ thì mạch thu được sóng có tần số f0. Khi xoay tụ một góc φ1 thì mạch thu được sóng có tần số ({f_1} = frac{{{f_0}}}{4}) .  Khi xoay tụ một góc φ2 thì mạch thu được sóng có tần số ({f_2} = frac{{{f_0}}}{5}) . Tỉ số giữa hai góc xoay là:

Câu hỏi: Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến gồm tụ xoay  C và cuộn thuần cảm L. Tụ xoay có điện dung C tỉ lệ theo hàm số bậc nhất đối với góc xoay φ. Ban đầu khi chưa xoay tụ thì mạch thu được sóng có tần số f0. Khi xoay tụ …

Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến gồm tụ xoay  C và cuộn thuần cảm L. Tụ xoay có điện dung C tỉ lệ theo hàm số bậc nhất đối với góc xoay φ. Ban đầu khi chưa xoay tụ thì mạch thu được sóng có tần số f0. Khi xoay tụ một góc φ1 thì mạch thu được sóng có tần số ({f_1} = frac{{{f_0}}}{4}) .  Khi xoay tụ một góc φ2 thì mạch thu được sóng có tần số ({f_2} = frac{{{f_0}}}{5}) . Tỉ số giữa hai góc xoay là:Read More »