Đại cương về dòng điện xoay chiều

Cường độ dòng điện trên một đoạn mạch có dạng (i = 2sqrt 2 cos left( {100pi t} right)A) . Cường độ dòng điện hiệu dụng của dòng điện này bằng

Câu hỏi: Cường độ dòng điện trên một đoạn mạch có dạng (i = 2sqrt 2 cos left( {100pi t} right)A) . Cường độ dòng điện hiệu dụng của dòng điện này bằng A. 2 A.              B. 1 A.                 C. (2sqrt 2 ) …

Cường độ dòng điện trên một đoạn mạch có dạng (i = 2sqrt 2 cos left( {100pi t} right)A) . Cường độ dòng điện hiệu dụng của dòng điện này bằngRead More »

Biểu thức  cường độ i của dòng điện xoay chiều trong một đoạn mạch vào thời gian t là (i = {I_o}c{rm{os(50}}pi {rm{t – }}frac{pi }{{rm{2}}}{rm{)(A)}}) . Trong thời gian một phút, dòng điện qua mạch đổi chiều:

Câu hỏi: Biểu thức  cường độ i của dòng điện xoay chiều trong một đoạn mạch vào thời gian t là (i = {I_o}c{rm{os(50}}pi {rm{t – }}frac{pi }{{rm{2}}}{rm{)(A)}}) . Trong thời gian một phút, dòng điện qua mạch đổi chiều: A. 3000 lần           B. 50 lần C. 25 lần D. 1500 lần …

Biểu thức  cường độ i của dòng điện xoay chiều trong một đoạn mạch vào thời gian t là (i = {I_o}c{rm{os(50}}pi {rm{t – }}frac{pi }{{rm{2}}}{rm{)(A)}}) . Trong thời gian một phút, dòng điện qua mạch đổi chiều:Read More »

Cường độ dòng điện  i = 2cos100πt (V) có tần số là

Câu hỏi: Cường độ dòng điện  i = 2cos100πt (V) có tần số là A. 50 Hz. B. 100 Hz. C. 100π Hz. D. 50π Hz. Đáp án đúng: A Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi HOC247 cung cấp đáp án và lời giải! Hãy trả lời câu hỏi trước khi …

Cường độ dòng điện  i = 2cos100πt (V) có tần số làRead More »

Cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC có dạng (i = 0,05cos left( {2000t} right)) A. Tần số góc dao động của mạch là

Câu hỏi: Cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC có dạng (i = 0,05cos left( {2000t} right)) A. Tần số góc dao động của mạch là A. 20000 rad/s. B. 1000π rad/s.                          C. 2000 rad/s. D. 100 rad/s. Đáp án …

Cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC có dạng (i = 0,05cos left( {2000t} right)) A. Tần số góc dao động của mạch làRead More »

Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều thì cường độ dòng điện trong mạch là i = I0sin(ωt + j). Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch bằng

Câu hỏi: Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều thì cường độ dòng điện trong mạch là i = I0sin(ωt + j). Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch bằng A. (frac{1}{{sqrt {rm{2}} }})I0. B. I0(sqrt {rm{2}} ). C. 2I0. D. (frac{1}{2})I0. Đáp án đúng: A Hãy suy nghĩ …

Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều thì cường độ dòng điện trong mạch là i = I0sin(ωt + j). Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch bằngRead More »