Đa diện đều

Mặt phẳng đối xứng của các khối đa diện

Mặt phẳng đối xứng của 1 hình Định nghĩa: Nếu phép đối xứng qua mặt phẳng (P) biến hình (H) thành chính nó thì (P) gọi là mặt phẳng đối xứng của hình (H) 1. Mặt phẳng đối xứng của tứ diện đều Các mặt phẳng chứa 1 cạnh của tứ diện và đi qua …

Mặt phẳng đối xứng của các khối đa diệnRead More »

Tổng hợp kiến thức về 5 khối đa diện đều

Tổng hợp kiến thức cần nhớ về 5 khối đa diện đều, khối tứ diện đều, khối lập phương. khối bát diện đều, khối 12 mặt đều, khối 20 mặt đều. 1. Khối đa diện đều loại ${3;3}$ (khối tứ diện đều) • Mỗi mặt là một tam giác đều • Mỗi đỉnh là đỉnh …

Tổng hợp kiến thức về 5 khối đa diện đềuRead More »

Ví dụ minh họa Khối đa diện lồi và khối đa diện đều

Ví dụ minh họa Khối đa diện lồi và khối đa diện đều Xem lý thuyết đa diện đều Câu 1: Số cạnh của tứ diện đều là bao nhiêu? Hướng dẫn: Tứ diện đều thuộc loại ({rm{{ 3;3} }}) nên số cạnh bằng (frac{{4 times 3}}{2} = 6) Câu 2: Khối đa diện đều loại {4;3} …

Ví dụ minh họa Khối đa diện lồi và khối đa diện đềuRead More »