CHƯƠNG I: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM

Bài 1.44 trang 16 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Một bạn đã làm thí nghiệm chuyển động của bọt thí Một bạn đã làm thí nghiệm chuyển động của bọt thí nghiệm chuyển động của bọt khí trong ống thẳng và ghi được số liệu rồi vẽ đồ thị như hình 1.5.Mỗi đường thẳng trên đồ thị ứng với một góc nghiêng của ống. …

Bài 1.44 trang 16 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng caoRead More »

Bài 1.43 trang 16 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Khi làm thí nghiệm về động lực học, Khi làm thí nghiệm về động lực học, bạn Vân đã ghi được bảng số liệu và đồ thị dưới đây ( Hình 1.4). Hãy trình bày và giải thích 2 cách xác định gân đúng vận tốc tức thời của vật chuyển động tại thời điểm …

Bài 1.43 trang 16 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng caoRead More »

Bài 1.42 trang 16 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Trong hệ quy chiếu gắn với tâm Trái Đất. Trong hệ quy chiếu gắn với tâm Trái Đất. Trái Đất quay một vòng xung quanh trục Bắc-Nam hết một ngày đêm. Coi Trái Đất là một quả cầu bán kính ({R_{rm{Đ}}} = 6400km) . a.Tính tốc độ dài của một điểm nằm ở xích đạo, …

Bài 1.42 trang 16 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng caoRead More »

Bài 1.41 trang 16 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Từ trường có thể buộc một hạt mang điện chuyển động Từ trường có thể buộc một hạt mang điện chuyển động theo một quỹ đạo tròn. Giả sử trong từ trường, một electron có gia tốc hướng tâm là (3,{5.10^{14}}m/{s^2}) .Hỏi tốc độ dài của nó bằng bao nhiêu nếu bán kính quỹ đạo …

Bài 1.41 trang 16 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng caoRead More »

Bài 1.40 trang 16 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Để chuẩn bị bay trên các con tàu vũ trụ, Để chuẩn bị bay trên các con tàu vũ trụ, các nhà du hành phải luyện tập trên máy quay li tâm. Giả sử ghế ngồi ở cách tâm của máy quay một khoảng 5m và nhà du hành chịu một gia tốc hướng tâm …

Bài 1.40 trang 16 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng caoRead More »