Chương 4

Lý thuyết Toán 12 – Chương 4 – DẠNG LƯỢNG GIÁC CỦA SỐ PHỨC

1. Kiến thức cần nhớ a) Định nghĩa Acgumen của số phức.– Điểm (M ne O) biểu diễn số phức (z = a + bileft( {a,b in R} right)) thì số đo mỗi góc lượng giác tia đầu là (Ox) và tia cuối (OM) được gọi là acgumen của số phức (z).– Nếu (alpha ) …

Lý thuyết Toán 12 – Chương 4 – DẠNG LƯỢNG GIÁC CỦA SỐ PHỨCRead More »

Lý thuyết Toán 12 – Chương 4 – PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỂM BIỂU DIỄN SỐ PHỨC THỎA MÃN ĐIỀU KIỆN CHO TRƯỚC

1. Kiến thức cần nhớ Điểm (Mleft( {a;b} right)) biểu diễn số phức (z = a + bi). 2. Một số dạng toán thường gặp Dạng 1: Tìm điểm biểu diễn số phức thỏa mãn điều kiện cho trước.Phương pháp:Cách 1: Tính số phức (z) dựa vào các phép đổi thông thường.Cách 2:– Bước 1: …

Lý thuyết Toán 12 – Chương 4 – PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỂM BIỂU DIỄN SỐ PHỨC THỎA MÃN ĐIỀU KIỆN CHO TRƯỚCRead More »

Lý thuyết Toán 12 – Chương 4 – PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC BÀI TOÁN TÌM MIN, MAX LIÊN QUAN ĐẾN SỐ PHỨC

1. Kiến thức cần nhớ – Mô đun của số phức (z = a + bi) là (left| z right| = sqrt {{a^2} + {b^2}} ge 0)– Bất đẳng thức Cô-si: (x + y ge 2sqrt {xy} ) với (x,y > 0)– Bất đẳng thức Bunhiacopxki: (left( {{a^2} + {b^2}} right)left( {{c^2} + {d^2}} right) …

Lý thuyết Toán 12 – Chương 4 – PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC BÀI TOÁN TÌM MIN, MAX LIÊN QUAN ĐẾN SỐ PHỨCRead More »

Lý thuyết Toán 12 – Chương 4 – CĂN BẬC HAI CỦA SỐ PHỨC VÀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI

1. Kiến thức cần nhớ a) Căn bậc hai của số phức.– Số phức (w = x + yileft( {x,y in R} right)) là căn bậc hai của số phức (z = a + bi) nếu ({w^2} = z).– Mọi số phức (z ne 0) đều có hai căn bậc hai là hai số đối …

Lý thuyết Toán 12 – Chương 4 – CĂN BẬC HAI CỦA SỐ PHỨC VÀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAIRead More »