chứng minh hệ thức

Tháp Eiffel ở Pháp cao 300 m, được làm hoàn toàn bằng sắt và nặng khoảng 8000000 kg. Người ta làm một mô hình thu nhỏ của tháp với cùng chất liệu và cân nặng khoảng 1 kg. Hỏi chiều cao của mô hình là bao nhiêu?

Câu hỏi: Tháp Eiffel ở Pháp cao 300 m, được làm hoàn toàn bằng sắt và nặng khoảng 8000000 kg. Người ta làm một mô hình thu nhỏ của tháp với cùng chất liệu và cân nặng khoảng 1 kg. Hỏi chiều cao của mô hình là bao nhiêu? A. 1,5 m B. 2 m …

Tháp Eiffel ở Pháp cao 300 m, được làm hoàn toàn bằng sắt và nặng khoảng 8000000 kg. Người ta làm một mô hình thu nhỏ của tháp với cùng chất liệu và cân nặng khoảng 1 kg. Hỏi chiều cao của mô hình là bao nhiêu?Read More »

Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh 2a và thể tích khối chóp đó bằng (sqrt 3 {a^3}.) Tính chiều cao h của hình chóp đã cho.

Câu hỏi: Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh 2a và thể tích khối chóp đó bằng (sqrt 3 {a^3}.) Tính chiều cao h của hình chóp đã cho. A. (2sqrt 3 a) (đvtt) B. (sqrt 3 a) (đvtt) C. (3a) (đvtt)  D. (2a) (đvtt) trả lời câu hỏi trước khi …

Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh 2a và thể tích khối chóp đó bằng (sqrt 3 {a^3}.) Tính chiều cao h của hình chóp đã cho.Read More »