Chủ đề 8: Áp suất chất lỏng – Bình thông nhau

Hoạt động 12 trang 63 – Học Vật Lý 8 – Bài: Chủ đề 8: Áp suất chất lỏng – Bình thông nhau

Hoạt động 12 trang 63 – Học Vật Lý 8 – Bài: Chủ đề 8: Áp suất chất lỏng – Bình thông nhau Hình H8.15 mô tả một bình kín A chứa chất lỏng. Bình A làm bằng vật liệu không trong trong suốt và nối thông với một ống B. Ống B làm bằng …

Hoạt động 12 trang 63 – Học Vật Lý 8 – Bài: Chủ đề 8: Áp suất chất lỏng – Bình thông nhauRead More »