Chủ đề 5: Quán tính

Bài 6 trang 39 – Học Vật Lý 8 – Bài: Chủ đề 5: Quán tính

Bài 6 trang 39 – Học Vật Lý 8 – Bài: Chủ đề 5: Quán tính Một chai nhựa 0,5l đầy nước nằm ngược đầu giữa một tờ giất trên mặt bàn (hình H5.16). Em hãy tìm cách lấy tờ giấy nguyên vẹn ra khỏi chai nước và mặt bàn, không được làm đổ chai …

Bài 6 trang 39 – Học Vật Lý 8 – Bài: Chủ đề 5: Quán tínhRead More »