Chủ đề 2: Tốc độ

Hoạt động 5 trang 16 – Học Vật Lý 8 – Bài: Chủ đề 2: Tốc độ

Hoạt động 5 trang 16 – Học Vật Lý 8 – Bài: Chủ đề 2: Tốc độ Bạn Minh khởi hành lúc 6h 15 min, đi xe đạp từ nhà đến trường cách nhà 3 km với tốc độ không đổi. Đến 6h 20 min, quãng đường Minh đi được là 0,9 km. Hãy tìm …

Hoạt động 5 trang 16 – Học Vật Lý 8 – Bài: Chủ đề 2: Tốc độRead More »