Bài tập trắc nghiệm chương III. Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc.

Giải SBT Câu 7, 8, 9, 10, 11, 12 trang 133, 134 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao – Chương 3

Giải bài tập Câu 7, 8, 9, 10, 11, 12 trang 133, 134 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao Câu 7. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a. Đường thẳng SA vuông góc với mặt phẳng đáy, (SA = a). Góc giữa đường thẳng SC và mp(SAB) là α, …

Giải SBT Câu 7, 8, 9, 10, 11, 12 trang 133, 134 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao – Chương 3Read More »

Giải SBT Câu 13, 14, 15, 16, 17, 18 trang 134, 135 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao – Chương 3

Giải bài tập Câu 13, 14, 15, 16, 17, 18 trang 134, 135 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao Câu 13. Cho tứ diện ABCD có hai cặp cạnh đối diện vuông góc. Cắt tứ diện đó bằng một mặt phẳng song song với một cặp cạnh đối diện của tứ diện. Trong …

Giải SBT Câu 13, 14, 15, 16, 17, 18 trang 134, 135 Sách bài tập Hình học 11 Nâng cao – Chương 3Read More »