Bài tập trắc nghiệm – Chương III. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng – Toán 10 Nâng cao

Giải Bài 24 trang 123 SGK Hình học 10 Nâng cao – Chương 3

Cônic có tâm sai sau đây là đường nào? Cônic có tâm sai (e = {1 over {sqrt 2 }}) là đường nào? (A) Hypebol                      (B) Parabol (C) Elip                              (D) Đường tròn Giải Chọn (C). Giaibaitaphay.com hoc tap toan

Giải Bài 22 trang 123 SGK Hình học 10 Nâng cao – Chương 3

Điểm nào là tiêu điểm của parabol sau đây? Điểm nào là tiêu điểm của parabol ({y^2} = 5x?)  (eqalign{& (A),,,Fleft( {5;0} right) cr & (B),,,Fleft( {{5 over 2};0} right) cr & (C),,,Fleft( { pm {5 over 4};0} right) cr & (D),,,Fleft( {{5 over 4};0} right) cr} )              Giải …

Giải Bài 22 trang 123 SGK Hình học 10 Nâng cao – Chương 3Read More »

Giải Bài 23 trang 123 SGK Hình học 10 Nâng cao – Chương 3

Đường thẳng nào là đường chuẩn của parabol Đường thẳng nào là đường chuẩn của parabol ({y^2} = -4x?) (eqalign{& (A);;,x = 4 cr & (B),,,x = – 2 cr & (C),,,x = pm 1 cr & (D),,,x = – 1 cr} )          Giải Ta có (p=2). Chọn (D). Giaibaitaphay.com hoc …

Giải Bài 23 trang 123 SGK Hình học 10 Nâng cao – Chương 3Read More »

Giải Bài 20 trang 123 SGK Hình học 10 Nâng cao – Chương 3

Cặp đường thẳng nào là các đường chuẩn của hypebol sau đây? Cặp đường thẳng nào là các đường chuẩn của hypebol ({{{x^2}} over {{q^2}}} – {{{y^2}} over {{p^2}}} = 1?) (eqalign{& (A),,,x = pm {p over q} cr & (B),,,x = pm {q over p} cr & (C),,,x = pm {{{q^2}} over {sqrt {{q^2} …

Giải Bài 20 trang 123 SGK Hình học 10 Nâng cao – Chương 3Read More »

Giải Bài 21 trang 123 SGK Hình học 10 Nâng cao – Chương 3

Đường tròn nào ngoại tiếp hình chữ nhật cơ sở của hypebol Đường tròn nào ngoại tiếp hình chữ nhật cơ sở của hypebol ({{{x^2}} over {16}} – {{{y^2}} over 9} = 1?) (eqalign{& (A),,,{x^2} + {y^2} = 25 cr & (B),,,{x^2} + {y^2} = 7 cr & (C),,,{x^2} + {y^2} = 16 cr & …

Giải Bài 21 trang 123 SGK Hình học 10 Nâng cao – Chương 3Read More »