Bài tập Ôn tập chương I – Vectơ

Giải SBT Bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 15, 16 SBT Hình học 10 Nâng cao – Chương 1

Giải bài tập Bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 15, 16 SBT Hình học 10 Nâng cao Bài 6 trang 15 SBT Hình học 10 Nâng cao Cho bốn điểm (A, B, C, D). Gọi (I) và (J) lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng (AB) và (CD). Trong các đẳng thức …

Giải SBT Bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 15, 16 SBT Hình học 10 Nâng cao – Chương 1Read More »

Giải SBT Bài 11, 12, 13, 14 trang 16, 17 SBT Hình học 10 Nâng cao – Chương 1

Giải bài tập Bài 11, 12, 13, 14 trang 16, 17 SBT Hình học 10 Nâng cao Cho (G) là trọng tâm tam giác (ABC). Đặt (overrightarrow {CA}  = overrightarrow a ,,,overrightarrow {CB}  = overrightarrow b ). Biểu thị vec tơ (overrightarrow {AG} ) theo hai vec tơ (overrightarrow a ) và (overrightarrow b ) …

Giải SBT Bài 11, 12, 13, 14 trang 16, 17 SBT Hình học 10 Nâng cao – Chương 1Read More »

Giải SBT Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 15 SBT Hình học 10 Nâng cao – Chương 1

Giải bài tập Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 15 SBT Hình học 10 Nâng cao Bài 1 trang 15 SBT Hình học 10 Nâng cao Cho tam giác đều (ABC) có cạnh (a). Độ dài của tổng hai vec tơ (overrightarrow {AB} ) và (overrightarrow {AC} ) bằng bao nhiêu? A. (2a;)    …

Giải SBT Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 15 SBT Hình học 10 Nâng cao – Chương 1Read More »