Bài 8. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Bài 8 – Chương 1 – Đại số

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Bài 8 – Chương 1 – Đại số Đề bài Bài 1: Tìm hai số x, y biết (4x = 3y) và (x.y = 12.) Bài 2: Tính số đo góc của một tam giác, biết rằng số đo góc thứ nhất bằng ({2 …

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Bài 8 – Chương 1 – Đại sốRead More »

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Bài 8 – Chương 1 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Bài 8 – Chương 1 – Đại số 7 Đề bài Bài 1: Tìm hai số x, y biết : ({{{x^2}} over 9} = {{{y^2}} over {16}}) và ({x^2} + {y^2} = 100.) Bài 2: Có 64 tờ giáy bạc gồm ba loại 2000 …

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Bài 8 – Chương 1 – Đại số 7Read More »

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Bài 8 – Chương 1 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Bài 8 – Chương 1 – Đại số 7 Đề bài Bài 1: Cho tỉ lệ thức: ({x over 4} = {y over 7}) và (x.y = 112). Tìm x, y. Bài 2: Một lớp học sinh có 35 em, sau khảo sát chất …

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Bài 8 – Chương 1 – Đại số 7Read More »

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Bài 8 – Chương 1 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Bài 8 – Chương 1 – Đại số 7 Đề bài Bài 1:  Tìm các số a, b, c biết : ({a over 2} = {b over 3};{b over 5} = {c over 4}) và (a – b + c =  – 49.) Bài …

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Bài 8 – Chương 1 – Đại số 7Read More »

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Bài 8 – Chương 1 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 6 – Bài 7 – Chương 1 – Đại số 7 Đề bài Bài 1: Tìm x, y biết : ({x over y} = {3 over 4}) và ( – 3x + 5y = 33.) Bài 2 : Số học sinh bốn khối 6, 7, 8, 9 …

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Bài 8 – Chương 1 – Đại số 7Read More »