Bài 8: Luyện tập chương I

Giải Bài 8 trang 34 SGK Hóa học 10 Nâng cao – Chương 1

Nguyên tử Fe có Z = 26. Hãy viết cấu hình electron của Fe Nếu nguyên tử Fe bị mất hai electron, mất ba electron thì các cấu hình electron tương ứng sẽ như thế nào? Nguyên tử Fe có Z = 26. Hãy viết cấu hình electron của Fe Nếu nguyên tử Fe bị …

Giải Bài 8 trang 34 SGK Hóa học 10 Nâng cao – Chương 1Read More »

Giải Bài 5 trang 34 SGK Hóa học 10 Nâng cao – Chương 1

Sự phân bố các electron vào mỗi obitan nguyên tử ở trạng thái cơ bản sau có được viết đúng không? Hãy giải thích? Sự phân bố các electron vào mỗi obitan nguyên tử ở trạng thái cơ bản sau có được viết đúng không? Hãy giải thích? Giải Ta có: a) Viết đúng quy …

Giải Bài 5 trang 34 SGK Hóa học 10 Nâng cao – Chương 1Read More »

Giải Bài 6 trang 34 SGK Hóa học 10 Nâng cao – Chương 1

Khi số hiệu nguyên tử Z tăng, trật tự các mức năng lượng AO tăng dần theo chiều từ trái qua phải có đúng trật tự như dãy sau không? Khi số hiệu nguyên tử Z tăng, trật tự các mức năng lượng AO tăng dần theo chiều từ trái qua phải có đúng trật …

Giải Bài 6 trang 34 SGK Hóa học 10 Nâng cao – Chương 1Read More »