Bài 7: Luyện tập phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Giải Câu 9 trang 31 SGK Hóa học 11 Nâng cao – Chương 1

Viết phương trình hóa học dưới dạng phân tử và ion rút gọn của phản ứng trao đổi ion trong dụng dịch để tạo thành kết tủa sau (hình 1.10): Viết phương trình hóa học dưới dạng phân tử và ion rút gọn của phản ứng trao đổi ion trong dụng dịch để tạo thành …

Giải Câu 9 trang 31 SGK Hóa học 11 Nâng cao – Chương 1Read More »

Giải Câu 10 trang 31 SGK Hóa học 11 Nâng cao – Chương 1

Tính nồng độ mol của các ion Tính nồng độ mol của các ion ({H^ + })  và (O{H^ – })  trong dung dịch (NaN{O_2})  1,0 M, biết rằng hằng số phân li bazơ của (NO_2^ – ) là ({K_b} = 2,{5.10^{ – 11}}) Giải                             (NaN{O_2} to N{a^ + } …

Giải Câu 10 trang 31 SGK Hóa học 11 Nâng cao – Chương 1Read More »

Giải Câu 6 trang 31 SGK Hóa học 11 Nâng cao – Chương 1

Dung dịch nào dưới đây có pH = 7,0 ? Dung dịch nào dưới đây có pH = 7,0 ? A.(SnC{l_2})                                    B.NaF                         C. (Cu{left( {N{O_3}} right)_2})                          D. KBr Giải KBr (Muối của cation bazơ mạnh và gốc axit …

Giải Câu 6 trang 31 SGK Hóa học 11 Nâng cao – Chương 1Read More »