Bài 37: Luyện tập Ankan và Xicloankan

Giải Câu 7 trang 153 SGK Hóa học 11 Nâng cao – Chương 5

Hãy ghi Đ (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [ ] ở mỗi câu sau: Hãy ghi Đ (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [ ] ở mỗi câu sau: a) Xiclopropan là hiđrocacbon không nó vì nó có phản ứng cộng   [  ] b) Propan không làm mất màu dung dịch (KMn{O_4})      …

Giải Câu 7 trang 153 SGK Hóa học 11 Nâng cao – Chương 5Read More »

Giải Câu 8* trang 153 SGK Hóa học 11 Nâng cao – Chương 5

Hãy lập công thức tính % về khối lượng của C, H của monoxicloankan theo số lượng nguyên tử C trong phân tử. Nhận xét kết quả thu được. a) Hãy lập công thức tính % về khối lượng của C, H của monoxicloankan theo số lượng nguyên tử C trong phân tử. Nhận xét …

Giải Câu 8* trang 153 SGK Hóa học 11 Nâng cao – Chương 5Read More »

Giải Câu 4 trang 153 SGK Hóa học 11 Nâng cao – Chương 5

Ankan có tên là prafin, có nghĩa là ít ái lực hóa học (trơ về mặt hóa học). Hãy lấy các thí dụ minh họa và giải thích. Ankan có tên là prafin, có nghĩa là ít ái lực hóa học (trơ về mặt hóa học). Hãy lấy các thí dụ minh họa và giải …

Giải Câu 4 trang 153 SGK Hóa học 11 Nâng cao – Chương 5Read More »