Bài 3: Đồng vị. Nguyên tử khối và nguyên tử khối trung bình

Giải Bài 1.34 trang 8 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao

Giải bài 1.34 trang 8 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao. Cho nguyên tử khối trung bình của clo bằng 35,5. Bài 1.34 trang 8 SBT Hóa học 10 Nâng cao Trong tự nhiên đồng vị (_{17}^{37}Cl) chiếm 24,23% số nguyên tử clo. Tính thành phần phần trăm về khối lượng (_{17}^{37}Cl) …

Giải Bài 1.34 trang 8 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng caoRead More »