32 SGK Toán 5

Giải Bài 3, 4 trang 32 (Luyện tập chung trang 31, 32) SGK Toán 5 chương 1

Giải Bài 3, 4 trang 32 (Luyện tập chung trang 31, 32) SGK Toán 5. Bài 3: Diện tích một khu nghỉ mát là 5 ha. Đề bài 3. Diện tích một khu nghỉ mát là (5) ha, trong đó có (dfrac{3}{{10}}) diện tích là hồ nước. Hỏi diện tích hồ nước là bao nhiêu mét …

Giải Bài 3, 4 trang 32 (Luyện tập chung trang 31, 32) SGK Toán 5 chương 1Read More »