admin

Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề dưới đây

Câu hỏi: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? A. Mỗi hình đa diện có ít nhất bốn đỉnh. B. Mỗi hình đa diện có ít nhất ba đỉnh. C. Số đỉnh của một hình đa diện lớn hơn hoặc bằng số cạnh của nó. D. Số mặt của một hình đa diện …

Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề dưới đâyRead More »

Tứ diện đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng

Câu hỏi: Tứ diện đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?  A. 1 B. 4 C. 5 D. 6 Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đáp án đúng: D Giả sử hình tứ diện đều ABCD sẽ có 6 mặt phẳng …

Tứ diện đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứngRead More »

 Mặt phẳng (ABC) chia khối lăng trụ ABC.ABC thành các khối đa diện

Câu hỏi:  Mặt phẳng (AB’C’) chia khối lăng trụ ABC.A’B’C’ thành các khối đa diện nào? A. Một khối chóp tam giác và một khối chóp tứ giác. B. Hai khối chóp tam giác. C. Một khối chóp tam giác và một khối chóp ngũ giác D.  Hai khối chóp tứ giác.  Lời giải tham …

 Mặt phẳng (ABC) chia khối lăng trụ ABC.ABC thành các khối đa diệnRead More »

 Cho khối hộp có diện tích đáy là S, chiều cao tương ứng là h. Khi đó thể tích khối hộp là

Câu hỏi:  Cho khối hộp có diện tích đáy là S, chiều cao tương ứng là h. Khi đó thể tích khối hộp là A. ({S^2}.h) B. (frac{1}{3}{S^2}.h) C. (S.h) D. (frac{1}{3}S.h) Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đáp án đúng: C …

 Cho khối hộp có diện tích đáy là S, chiều cao tương ứng là h. Khi đó thể tích khối hộp làRead More »

Cho hàm số (f(x)), bảng xét dấu của (f(x)) như sau:Hàm số  nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

Câu hỏi: Cho hàm số (f(x)), bảng xét dấu của (f'(x)) như sau: Hàm số  nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? A. (left( {4; + infty } right)) B. (- 2;1) C. (2;4) D. (1;2) Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. …

Cho hàm số (f(x)), bảng xét dấu của (f(x)) như sau:Hàm số  nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?Read More »

Đề Kiểm Tra 1 tiết chương 2 Đại số 11 – Đề 6

Câu 1: Với (dfrac{{left( {n + 1} right)!}}{{left( {n – 1} right)!}} = 72) thì giá trị của là: A. (n=8) B. (n=9) C. (n=6) D. (n=5) Câu 2: Một cuộc họp có 13 người, lúc ra về mỗi người đều bắt tay người khác một lần, riêng chủ tọa chỉ bắt tay ba người. Hỏi có …

Đề Kiểm Tra 1 tiết chương 2 Đại số 11 – Đề 6Read More »

Đề Kiểm Tra 1 tiết chương 2 Đại số 11 – Đề 5

Câu 1: Từ các số 0,1,2,7,8,9 tạo được bao nhiêu số lẻ có 5 chữ số khác nhau? A. 288                B. 360 C. 312                D. 600 Câu 2: Nếu (A_x^2 = 110) thì: A. x = 10 B. x =11 C. x =11 hay x = 10 D. x = 0 Câu 3: Gieo một …

Đề Kiểm Tra 1 tiết chương 2 Đại số 11 – Đề 5Read More »

Đề Kiểm Tra 1 tiết chương 2 Đại số 11 – Đề 4

Đề bài Câu 1: Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau được lập từ các số 0,2,4,6,8: A. 60                     B. 40 C .48                     D. 10 Câu 2: Giá trị của (n in mathbb{N}) thỏa mãn (C_{n + 8}^{n + 3} = 5A_{n + 6}^3) là: A. 6                       B. …

Đề Kiểm Tra 1 tiết chương 2 Đại số 11 – Đề 4Read More »

Chọn phương án đúng nhất: (left{ begin{array}{l} S in left( alpha right) cap left( beta right) a subset left( beta right) a//left( alpha right) end{array} right. Rightarrow left( alpha right) cap left( beta right) = dleft( {d,qua,S} right))

Câu hỏi: Chọn phương án đúng nhất: A. (left{ begin{array}{l} S in left( alpha  right) cap left( beta  right)\ a subset left( beta  right)\ a//left( alpha  right) end{array} right. Rightarrow left( alpha  right) cap left( beta  right) = dleft( {d,qua,S} right)) B. (left{ begin{array}{l} S = left( alpha  right) cap left( beta  right)\ a subset …

Chọn phương án đúng nhất: (left{ begin{array}{l} S in left( alpha right) cap left( beta right) a subset left( beta right) a//left( alpha right) end{array} right. Rightarrow left( alpha right) cap left( beta right) = dleft( {d,qua,S} right))Read More »

Chọn câu trả lời đúng nhất : (left{ begin{array}{l} left( beta right) supset d left( alpha right) cap left( beta right) = a a cap d = I end{array} right. Rightarrow d cap left( alpha right) = I)

Câu hỏi: Chọn phương án đúng nhất: A. (left{ begin{array}{l} d notsubset left( alpha  right)\ d//a end{array} right. Rightarrow d//left( alpha  right)) B. (left{ begin{array}{l} S in left( alpha  right) cap left( beta  right)\ a subset left( beta  right)\ a//left( alpha  right) end{array} right. Rightarrow left( alpha  right) cap left( beta  right) = dleft( {d,qua,S} …

Chọn câu trả lời đúng nhất : (left{ begin{array}{l} left( beta right) supset d left( alpha right) cap left( beta right) = a a cap d = I end{array} right. Rightarrow d cap left( alpha right) = I)Read More »