Write the word under each picture. Put the word in the correct column. Điền từ dưới mỗi bức tranh. Xếp mỗi từ vào cột tương ứng.. A. Phonetics – trang 3 – Unit 1 – Sách bài tập( SBT) tiếng Anh 7 mới – Unit 1 – My Hobbies – Sở thích của tôi

Write the word under each picture. Put the word in the correct column.Điền từ dưới mỗi bức tranh. Xếp mỗi từ vào cột tương ứng.. A. Phonetics – trang 3 – Unit 1 – Sách bài tập( SBT) tiếng Anh 7 mới – Unit 1 – My Hobbies – Sở thích của tôi 1. Write …

Write the word under each picture. Put the word in the correct column.
Điền từ dưới mỗi bức tranh. Xếp mỗi từ vào cột tương ứng.. A. Phonetics – trang 3 – Unit 1 – Sách bài tập( SBT) tiếng Anh 7 mới – Unit 1 – My Hobbies – Sở thích của tôi
Read More »

Look at the pictures and find the words in puzzle. The word can go up, down, forward, backward or diagonally. Nhìn vào tranh và tìm từ tương ứng trong bảng chữ cái. Từ cần tìm có thể nằm theo chiều đi lên, xuống, trái, phải hoặc chéo.. B. Vocabulary & Grammar – trang 4 – Unit 1 – Sách bài tập (SBT) tiếng Anh 7 mới – Unit 1 – My Hobbies – Sở thích của tôi

Look at the pictures and find the words in puzzle. The word can go up, down, forward, backward or diagonally.Nhìn vào tranh và tìm từ tương ứng trong bảng chữ cái. Từ cần tìm có thể nằm theo chiều đi lên, xuống, trái, phải hoặc chéo.. B. Vocabulary & Grammar – trang 4 – Unit …

Look at the pictures and find the words in puzzle. The word can go up, down, forward, backward or diagonally.
Nhìn vào tranh và tìm từ tương ứng trong bảng chữ cái. Từ cần tìm có thể nằm theo chiều đi lên, xuống, trái, phải hoặc chéo.. B. Vocabulary & Grammar – trang 4 – Unit 1 – Sách bài tập (SBT) tiếng Anh 7 mới – Unit 1 – My Hobbies – Sở thích của tôi
Read More »

Nga and Mi meet for the first time. Choose a-f to complete their conversation. Nga và Mi gặp nhau lần đầu tiên. Chọn từ a-f để hoàn thành đoạn hội thoại. . C. Speaking – trang 6 – Unit 1 – Sách bài tập( SBT) tiếng Anh 7 mới – Unit 1 – My Hobbies – Sở thích của tôi

Nga and Mi meet for the first time. Choose a-f to complete their conversation.Nga và Mi gặp nhau lần đầu tiên. Chọn từ a-f để hoàn thành đoạn hội thoại.. C. Speaking – trang 6 – Unit 1 – Sách bài tập( SBT) tiếng Anh 7 mới – Unit 1 – My Hobbies – Sở …

Nga and Mi meet for the first time. Choose a-f to complete their conversation.
Nga và Mi gặp nhau lần đầu tiên. Chọn từ a-f để hoàn thành đoạn hội thoại.
. C. Speaking – trang 6 – Unit 1 – Sách bài tập( SBT) tiếng Anh 7 mới – Unit 1 – My Hobbies – Sở thích của tôi
Read More »

Choose the correct word marked A, B, or C to fill each blank in the following passage. Chọn từ thích hợp ở các đáp án A, B, hoặc C để hoàn thành chỗ trống trong đoạn văn sau. . D. Reading – trang 7 – Unit 1 – Sách bài tập( SBT) tiếng Anh 7 mới – Unit 1 – My Hobbies – Sở thích của tôi

Choose the correct word marked A, B, or C to fill each blank in the following passage.Chọn từ thích hợp ở các đáp án A, B, hoặc C để hoàn thành chỗ trống trong đoạn văn sau.. D. Reading – trang 7 – Unit 1 – Sách bài tập( SBT) tiếng Anh 7 mới – …

Choose the correct word marked A, B, or C to fill each blank in the following passage.
Chọn từ thích hợp ở các đáp án A, B, hoặc C để hoàn thành chỗ trống trong đoạn văn sau.
. D. Reading – trang 7 – Unit 1 – Sách bài tập( SBT) tiếng Anh 7 mới – Unit 1 – My Hobbies – Sở thích của tôi
Read More »

Make sentences, using the words and phrases below to help you. Tạo thành câu, sử dụng từ và cụm từ dưới đây. . E. Writing – trang 9 – Unit 1 – Sách bài tập( SBT) tiếng Anh 7 mới – Unit 1 – My Hobbies – Sở thích của tôi

Make sentences, using the words and phrases below to help you.Tạo thành câu, sử dụng từ và cụm từ dưới đây.. E. Writing – trang 9 – Unit 1 – Sách bài tập( SBT) tiếng Anh 7 mới – Unit 1 – My Hobbies – Sở thích của tôi 1. Make sentences, using the words …

Make sentences, using the words and phrases below to help you.
Tạo thành câu, sử dụng từ và cụm từ dưới đây.
. E. Writing – trang 9 – Unit 1 – Sách bài tập( SBT) tiếng Anh 7 mới – Unit 1 – My Hobbies – Sở thích của tôi
Read More »

Toán học tuổi trẻ – số 506 tháng 08/2019

Toán học tuổi trẻ – số 506 tháng 08/2019 Mời các bạn xem online và đặt mua báo giấy đọc sẽ tốt hơn ————- các bạn xem online và tải về: bản scan ra pdf này do người đóng dấu trên file thực hiện. (không phải admin booktoan.com thực hiện) booktoan.com đưa bản pdf —————— …

Toán học tuổi trẻ – số 506 tháng 08/2019Read More »

Bài 1 trang 80 – Học Lý 9 – + Rút phích cắm, ngắt công tắc, ngắt CB trước khi tiếp xúc.. Bài: Chủ đề 11: Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện

Bài 1 trang 80 – Học Lý 9 – + Rút phích cắm, ngắt công tắc, ngắt CB trước khi tiếp xúc.. Bài: Chủ đề 11: Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện Hãy nêu các biện pháp để giữ an toàn điện khi tiếp xúc với các dụng cụ, thiết bị điện trong …

Bài 1 trang 80 – Học Lý 9 – + Rút phích cắm, ngắt công tắc, ngắt CB trước khi tiếp xúc.. Bài: Chủ đề 11: Sử dụng an toàn và tiết kiệm điệnRead More »

Hoạt động 3 trang 103 – Học Lý 9 – Hãy tìm hiểu về khí nhà  kính và tác dụng của chúng đến khí hậu toàn cầu.. Bài: Chủ đề 32: Bài tập tích hợp: Hiệu ứng nhà kính và sự biến đổi khí hậu toàn cầu

Hoạt động 3 trang 103 – Học Lý 9 – Hãy tìm hiểu về khí nhà  kính và tác dụng của chúng đến khí hậu toàn cầu.. Bài: Chủ đề 32: Bài tập tích hợp: Hiệu ứng nhà kính và sự biến đổi khí hậu toàn cầu Hãy tìm hiểu về khí nhà  kính và …

Hoạt động 3 trang 103 – Học Lý 9 – Hãy tìm hiểu về khí nhà  kính và tác dụng của chúng đến khí hậu toàn cầu.. Bài: Chủ đề 32: Bài tập tích hợp: Hiệu ứng nhà kính và sự biến đổi khí hậu toàn cầuRead More »

Bài 9 trang 98 – Học Lý 9 – Bài: Chủ đề 31: Màu sắc các vật và tác dụng của ánh sáng

Bài 9 trang 98 – Học Lý 9 – Bài: Chủ đề 31: Màu sắc các vật và tác dụng của ánh sáng Cho biết những vật màu vàng có khả năng tán xạ mạnh các màu đoe, vàng, lục. Dưới ánh sáng đỏ, ta thấy một người mặc áo đỏ. Dưới ánh sáng trắng, …

Bài 9 trang 98 – Học Lý 9 – Bài: Chủ đề 31: Màu sắc các vật và tác dụng của ánh sángRead More »